Simonium TravelMerionГрадска кафана “Корнер/Баба Цана“Ресторан ГрацијаКомплекс Етно СелоХотел Лав - Куманово Кумановска Софра Pizza Pomodoro ARCUS RESTAURANT

ДРЕВНА ОПСЕРВАТОРИЈА КОКИНО

Одете по стапките на вашите предци од бронзеното време на Кокино – една од најстарите опсерватории во светот. Истражете ги древните пејсажи, седнете на троновите на старите племенски владетели и погледнете го небото низ карпестите нишани како што тоа го правеле првите набљудувачи пред илјадници години. Посетете го музејот во Куманово и погледнете ги објекти пронајдени во археолошките ископувања на и околу Кокино кои ќе ви ја раскажат приказната за градителите на опсерваторијата.
КОКИНО - ВРЕМЕПЛОВ


КРАТКА ИСТОРИЈА НА КОКИНО

2083 г. пред н.е.

2083 г. пред н.е.


Изработка на астрономската платформа на северната падина на локалитетот (почеток на 21в, пред н.е)


1900 г. пред н.е.

1900 г. пред н.е.


Изработка на западната астрономска платформа (околу 19в, пред н.е)


700 г. пред н.е.

700 г. пред н.е.


Престанок на употребата на локалитетот како светилиште (околу 700 г. пред н.е)


ГАЛЕРИЈА


СЛИКИ ПОДРЕДЕНИ ВО КАТЕГОРИИ

+389 75 290 936

ул.Тодор Велков бб, 1300 Куманово, Македонија